Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Chris Depmann arbeidskundig advies


Opbouw onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek is als volgt opgebouwd:

  • Bestudering van de door de werkgever en de bedrijfsarts aangeleverde gegevens
  • Gesprek met de werknemer
  • Gesprek met de werkgever
  • Indien gewenst of noodzakelijk: overleg met de bedrijfsarts
  • Opstellen rapportage

Offerte

U bent als werkgever de opdrachtgever. U ontvangt een offerte met een beschrijving van de werkzaamheden en het tarief. Ik streef ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van de voor akkoord ondertekende offerte de afspraken te maken voor de te voeren gesprekken en zo mogelijk ook een werkplekbezoek te plannen.

Rapportage

Op basis van de verzamelde gegevens wordt een rapportage opgesteld conform de gedragsregels van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen en het professioneel statuut van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA). Uiterlijk twee weken na het laatste gesprek ontvangt u de rapportage per e-mail; ook werknemer en bedrijfsarts ontvangen de rapportage.

Om een onafhankelijk oordeel te kunnen garanderen wordt de inhoud van de rapportage niet ter correctie voorgelegd; behoudens feitelijke onjuistheden is de rapportage dus een definitief document.

0